Gal Valea Șomuzului

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului reprezintă un parteneriat public-privat din județul Suceava, format din 40 de parteneri structurați astfel:  9 unități administrativ teritoriale, respectiv comuna Baia, comuna  Bogdănești , comuna Bunești, comuna Fântâna Mare, comuna Hârtop, comuna Horodniceni, comuna Preutești, comuna Vulturești și comuna Rădășeni, 4 asociații și 27 de societăți comerciale.
Teritoriul acoperit de Asociația Gal Valea Șomuzului este situat în județul Suceava, regiunea de dezvoltare Nord-Est, fiind desfășurat pe o suprafață de 354,13 kmp, reprezentând 4,14% din suprafața județului Suceava.
Motivele care au dus la constituirea Grupului de Acțiune Locală “Valea Șomuzului” au pornit de la situația existentă în teritoriu cu deficiențe care au condus la diferențe majore dintre spațiul rural și urban, deficiențe generate de toate aspectele vieții rurale: demografie, economie, educație, sănătate, infrastructura de bază (rutieră, apă/canal), social și cultural.
Obiectivele de dezvoltare specifice ale asociației se referă la sprijinirea durabilă a sectorului agricol din teritoriul Valea Șomuzului, în vederea dezvoltării capacității de adaptare la cerințele actuale ale pieței, dezvoltarea echilibrată a regiunii prin susținerea economiei rurale, inclusiv în crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor de bază din mediul rural și protejarea mediului înconjurător.
Pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare rurală s-au conturat 10 măsuri, în concordanță cu obiectivele de dezvoltare rurală, prioritățile și domeniile de intervenție ale PNDR 2014-2020.  Astfel, prin implicarea actorilor locali, atât din mediul public, cât și din cel privat, se dorește o dezvoltare dinamică și durabilă a mediului rural din teritoriul Gal Valea Șomuzului.