Gal Valea Somuzului - Știri

Participare la atelierul de lucru de la Sinaia

GAL Valea Șomuzului a participat la Sinaia, în perioada 6-8 septembrie 2021, la Atelierul de lucru „Discuții tehnice privind submăsură 19.3” organizat de RNDR.

Adresă de informare

NR.28 / 02.04.2021 Adresă de informare Prin prezenta, ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA ȘOMUZULUI, cu sediul în sat Rădășeni, strada Principală, nr. 29, comuna Rădășeni, județul Suceava, telefon mobil: 0754/227541, telefon fix/fax: 0230/547150, e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com, C.U.I. 33379246, având contul nr. RO26BACX0000001144055000 deschis la Unicredit Bank S.A. reprezentată legal prin Sărmășanu Viorel, în calitate de președinte, vă informăm cu privire la faptul ca începând cu data de 05.04.2021 activitatea GAL Valea Șomuzului se va desfășura la Căminul Cultural Rădășeni, str. Principala nr 17, pentru o perioadă nedeterminată, deoarece se vor demara lucrări de renovare a sediului Primăriei Rădășeni. Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului Președinte,Sărmășanu Viorel

Acțiune comuna Bunești

În data de 5 februarie  2020 s-a desfășurat acțiunea de informare la Primăria Bunești, cu privire la stadiul implementării SDL și a rezultatelor obținute de Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului.